Online kledingmerken in fysieke winkel

Taobao is de online marktplaats van Alibaba waar verkopers hun producten kunnen aanbieden. Op de webshop zijn onder andere diverse online kledingmerken die hun kleding verkopen aan een groot publiek. Veel van deze kledingmerken zijn door Taobao enorm populair geworden. Om deze online kledingmerken ook offline te presenteren is de Taostyle winkel geopend in het Hangzhou Kerry Centre in China. Rond de twintig online kledingmerken krijgen offline een plek in de winkel. Echter is er in de winkel ook nog genoeg online technologie te vinden.

25.06.2019 | ... x bekeken

© Taostyle
© Taostyle
© Taostyle
© Taostyle
© Taostyle

Verkopen via livestreams

Er worden ongeveer 350 items aangeboden die steeds zullen wisselen. Taostyle-fashioninkopers bepalen aan de hand van verkopen via de webshop en consumer insights welke merken en producten worden verkocht. In de winkel wordt online met offline verweven. Grote LED-schermen tonen content van de verkochte merken en ieder kledingrek bevat kleinere schermen waar merken specifieke productfoto’s en videos kunnen laten zien. Ieder kledingstuk heeft een eigen QR-code die je kunt scannen met je telefoon, waardoor je de prijs, productinformatie en reviews kunt bekijken. Via de app Mobile Taobao kun je het product in de winkel betalen. Het is ook mogelijk om online kleding te bestellen in de winkel en het thuis te laten bezorgen. In de winkel is een livestream booth aanwezig, waar verkopers producten kunnen showen en promoten. De livestream booth fungeert als een extra verkoopkanaal in de winkel. Met behulp van de livestreams kunnen de verkopers de hele dag communiceren met klanten, met name op populaire tijden wanneer jongeren het liefst online winkelen. De Taostyle store is een perfect voorbeeld van de retailtrend ‘Blended retail’, waarbij online- en offlinekanalen optimaal worden ingezet om de klant perfect te kunnen bedienen.