How to retail now.
Ontdek hoe Crossmarks
je helpt continu van nu te zijn.
Iedere dag opnieuw.

Responsive Retailing

Het antwoord op veranderende retailvragen. Omnichannel, veranderende bestedingspatronen, vergrijzing en individualisering, internationale toetreders, branchevervaging, nieuwe technologieën en integratie van sociale media. Het is zomaar een greep uit de uitdagingen waarop retailend Nederland elke dag weer een antwoord moet geven. Knappe retailer die zich zo nu en dan niet achter de oren krabt … toch is er een manier om succesvol het nieuwe spel te spelen.

“Door meer responsive te worden, zijn retailers sneller én beter in staat om blijvend het verschil te maken voor hun klanten”

Continu van nu zijn

Inmiddels weten we dat inzetten op de laatste trend, niet per definitie het verschil maakt dat nodig is. De kaarten liggen morgen immers al weer anders. Wat wél verschil maakt, is de zin van de onzin weten te scheiden en daadkrachtig reageren op relevante ontwikkelingen. Dat vraagt om een andere benadering; een omslag. Naar een organisatie die op ieder moment kan inspelen op veranderende omstandigheden, wat die ook zijn. Hier is flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor nodig. Continu monitoren en continu kleine bijstellingen doen. Door elke ontwikkeling eerst op waarde te schatten, deze te toetsen aan de mogelijkheden én onmogelijkheden van de organisatie alvorens deze naar de retailformule door te vertalen. Met de identiteit van de retailformule als richtinggever. Dat noemen wij: Responsive Retailing. Continu van nu zijn. Hét antwoord op veranderende retailvragen.

Crossmarks helpt merken en retailers met vraagstukken op het gebied van visievorming, positionering en formuleontwikkeling.

De beste resultaten behalen we met de beste samenwerking

Ben je klaar om responsive te worden? Wij geven je graag inzicht in onze werkwijze waarin we samen met jou werken naar de oplossing voor jouw vraagstuk. Dit kan op verschillende manieren.

Samenwerken

In vijf stappen naar een responsive retailformule

Van inzicht naar reactie: met Crossmarks werk je in vijf concrete stappen naar een responsive retailformule.

Onze werkwijze

Onze responsive werkwijze

Analyse

Wat gaat er in jouw markt gebeuren?

Wat gaat er in jouw markt gebeuren?

Verandering is de enige constante. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van markt, maatschappij, consumenten en technologie volgen elkaar zo snel op dat ze de retaildynamiek voortdurend beïnvloeden. Er komen nieuwe spelers bij die in no time succes weten te boeken, maar ook gevestigde spelers slagen erin zichzelf opnieuw uit te vinden. De concurrentiedruk neemt hierdoor verder toe. Onderscheid, toegevoegde waarde en relevantie worden nog belangrijker. Daar kunnen we pas samen invulling aan gegeven als alle relevante trends- en ontwikkelingen in kaart zijn gebracht en geanalyseerd.

In deze fase krijg je een compleet beeld van jouw markt en de eisen van de klant van vandaag. Samen bepalen we de sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, relevantie en het onderscheidende vermogen van jouw merk. Zo leggen we het fundament voor de strategische keuzes die we in de volgende fase maken.

Activiteiten
– Markt-, consumenten-, technologie- en concurrentie-analyse
– Merkanalyse
– Interne analyse
– Customer journey onderzoek
– Analyse retailomgeving
– SWOT-analyse
Output
– Markt- consumenten-, technologie- en concurrentie-inzichten
– Merkimago
– Customer journey
– Inzichten huidige retailomgeving
– SWOT

Strategie

Welke positie wil je innemen en hoe ga je daar komen?

Welke positie wil je innemen en hoe ga je daar komen?

Visievorming: Het vormen van visie niet meer voorbehouden aan een (meer)jaarlijkse meeting van directieleden en management. Het continu monitoren van trends en ontwikkelingen wordt pas waardevol wanneer er, over alle lagen in de organisatie, ook visie wordt gevormd op deze veranderingen. Wat betekenen ze voor de manier waarop we vandaag en morgen retailen?

Strategiebepaling: De veranderende wensen van de klant, de veranderende markt en ontwikkelingen die uit de analyse naar voren komen, vragen om een reactie van uw retailformule. De geformuleerde visie vormt hierbij het vertrekpunt. Een heldere strategie brengt ideeën naar de praktijk, met de geformuleerde visie als vertrekpunt. Samen verkennen we de mogelijke strategische scenario’s. We nemen alles onder de loep wat nodig is om vast te kunnen stellen met welke markt- en merkpositionering we jouw formule (opnieuw) op de kaart kunnen zetten.

Een heldere strategie rondom de reatilformule, schept de kaders die nodig zijn voor de uitwerking van uw responsive formuleconcept.

Activiteiten
– Strategische sessies
– Scenarioverkenning
– Ontwikkeling customer touchpoints
– Internal branding
Output
– Retailvisie & strategie
– Merkstrategie
– Groeistrategie
– Haalbaarheids- en impactanalyse

Formuleconcept

Hoe creëer je een unieke en consistente ervaring voor jouw klant?

Hoe creëer je een unieke en consistente ervaring voor jouw klant?

Op basis van de gekozen strategie ontwikkelen we een relevant en onderscheidend retailformuleconcept. Binnen het concept geven we concreet betekenis aan jouw markt- en merkpositionering. In deze fase bepalen we hoe klanten straks zien wat jouw retailformule uniek maakt. Maar ook: waarom ze bij jou moeten kopen. We nemen alle formule-onderdelen mee, van jouw online en fysieke retailomgeving, jouw assortiment, service en diensten, tot jouw personeel, retail technology en marketingcommunicatie.

Het formuleconcept geeft je een compleet en visueel beeld van jouw omnichannel retailformule. Om in de volgende fase van jouw belofte naar bewijs toe te werken.

Activiteiten
– Conceptontwikkeling
– Retailtechnology
Output
– Retailformuleconcept
– Instore communicatieconcept
– Brand Identity
– Retaildesign
– Branddesign
– Marketingcommunicatieconcept
– Formulehandboek

Realisatie

Wat heb je nodig om jouw formuleconcept succesvol te implementeren?

Wat heb je nodig om jouw formuleconcept succesvol te implementeren?

Als alle strategische keuzes gemaakt zijn en vertaald zijn naar het formuleconcept, is het tijd om alle bedachte ideeën naar de praktijk te brengen.

Crossmarks helpt bij het uitwerken en implementeren van jouw formuleconcept binnen de gewenste termijn. Hierbij bepalen we in overleg wat jouw organisatie zelf ontwikkelt en waar wij je bij kunnen ondersteunen. Desgewenst begeleiden we formule-implementaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Een roadmap maakt inzichtelijk wanneer welke (deel)projecten opgestart worden, gevolgd door implementatieplannen. Samen zorgen we ervoor dat jouw formuleconcept tot op de werkvloer wordt doorgevoerd.

Activiteiten
– Consultancy & advies
– Interim management
– Projectmanagement
– Executie & implementatie

Responsive

Hoe houd je het reactievermogen van jouw retailformule op volle sterkte?

Hoe houd je het reactievermogen van jouw retailformule op volle sterkte?

Succesvolle retailers staan nooit stil. Daarom blijven we strategie en formuleconcept voortdurend toetsen en aanscherpen aan nieuwe inzichten. Trends en ontwikkelingen houden we nauwgezet in de gaten, bij relevante veranderingen informeren wij je proactief en bepalen we samen óf en hoe jouw retailformule hierop moet reageren.

Samen houden we het reactievermogen van jouw retailformule op peil. Je bent en blijft responsive en daarmee ‘continu van nu’.

Activiteiten
– Werk- en inspiratiesessies
– Monitoring en bijsturing
– Retailinspiratietours
– Workshops en trainingen
– Consultancy en advies
– Kennis- en inspiratieplatform op maat

Hoe we het beste samenwerken

Wij werken samen met klanten aan vraagstukken en kiezen daarbij altijd voor de samenwerkingsvorm die jou het beste past. Zoals werksessies, waarin we samen met jou naar de oplossing voor jouw vraagstuk toewerken. Maar het kan ook zijn dat een adviseur van Crossmarks jouw interne organisatie tijdelijk ondersteunt. We zorgen er altijd voor dat door gezamenlijke kennisbundeling, de teamleden als individu en als collectief, de bedenkers en ontwikkelaars zijn van de antwoorden op jouw vraagstuk. Dit zorgt voor realisme en betrokkenheid bij de uiteindelijke implementatie en garandeert bovenal succes.

Strategie
Design
Technologie

Multidisciplinaire teams
De beste resultaten worden behaald wanneer mensen voor datgene ingezet worden waar ze écht goed in zijn. Daarom werkt Crossmarks met multidisciplinaire teams van strategen, designers en technologiespecialisten. Waarbij we altijd de meest geschikte specialisten selecteren voor jouw vraagstuk, zodat je kunt rekenen op het team dat nodig is om plannen te maken én waar te maken. Ieder teamlid brengt vanuit zijn specialisme inzichten en competenties. Pas als alles klopt, hebben wij een case.